Healer - Clairvoyant - Spirituel Lærer

Cand. pæd. pæd. psyk. - Forfatter

 Ishi
Forfatter til bogen "Nøglen til Forløsning" om de mange forskellige problemer og oplevelser man kan møde på den spirituelle vej.


Nøglen til Forløsning henvender sig til alle, der interesserer sig for spirituelle udviklingsprocesser, eller kundalini processer, samt spirituelle

kriser, hvad enten interessen skyldes at man selv befinder sig i denne situation, at man beskæftiger sig professionelt med mennesker i denne type processer, eller man blot har en generel interesse for denne problematik. Kundalini begrebet beskrives, herunder også de fysiske, følelsesmæssige, psykologiske og mentale samt spirituelle reaktioner og oplevelser en sådan proces kan medføre.


Endvidere inddrages begreberne karma og spiritituelle indvielser samt hvordan viden om disse emner kan anvendes i forhold til at forstå og arbejde med ens egne spirituelle processer og oplevelser, ligesom der angives øvelser, der kan anvendes i dette forløb.


Tærskelvogteren diskuteres, bl.a. i sin egenskab af Skyggen, og arbejdet med ens egne skyggesider samt de forskellige former dette udviklings-arbejde kan antage belyses.


Bogen forholder sig til disse spirituelle processer ud fra en forståelsesramme, der er baseret på, at mennesket er et spirituelt væsen og at disse processer er et naturligt udtryk for en spirituel udvikling, der leder frem mod en større spirituel bevidsthed, der i nogle sammenhænge kaldes oplysning/ascension.